VERTU > SIGNATURE TOUCH 2014 > SIGNATURE TOUCH PURE NAVY LIZARD 2014

  • SIGNATURE TOUCH PURE NAVY LIZARD 2014
  • 255,000,000 (VNĐ)

  • MỚI 100%

  • 24 tháng

  • DA THẰN LẰN,THÉP KO GỈ MÀU XANH

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

MÁY MỚI 100%,FULL BOX.CHẤY LIỆU DA THẰN LẰN MÀU XANH VỎ THÉP KO GỈ MÀU XANH NHÌN CỰC KỲ SANG,SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

VERTU

MOBIADO

GOLDVISH

APPLE

SẢN PHẨM KHÁC

Đồng Hồ Hiệu